ტელეარხ ერთსულოვნებაზე საგზაო უსაფრთხოების შესახებ რუბრიკაში ფონდის „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების“ დირექტორ ირაკლი იზორიასთან ერთად ეკომეგობრულ ტრანსპორტზე იყო საუბარი, რაც პირდაპირ უკავშირდება გამონაბოქლვის პრობლემას. ტრანსპორტის გამონაბოლქის შემცირების ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების სისტემის რეალიზების პროცესში ამ კომპონენტის გათვალისწინებაა. იმის გამო, რომ გამონაბოლქვის მიმართულებით სტანდარტები ამ ეტაპზე დაბალ დონეზეა და აღინიშნება აღსრულებიც პრობლემაც, მოტორიზაციის მაჩვენებლის ზრდის პირობებში უარესდება ეკოლოგიური მდგომარეობაც. აუცილებელია ამ მიმართულებით კანონმდებლობის, აღსრულების დახვეწა და ცნობიერების ამაღლება. წყარო