ტექისპექტირების ცენტრებში მძღოლების მიმართვიანობა კვლავ დაბალია. სავალდებულო ტექნიკურ ინსპექტირებას მძღოლების უმეტესობა თავს არიდებს. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ მანიპულაციებზე, რომელთაც მძღოლები მიმართავენ.  ამის მიზეზი ერთიანი სისტემის არარსებობა, გაუმართავი ჭკვიანი კამერები, დაბალი ჯარიმები და აღსრულების პროცესში არსებული ხარვეზებია. მათი აზრით, მნიშვნელოვანია აღსრულების მექანიზმების გამკაცრება და პროცესში საპატრულო პოლიციის, ასევე გარემოს დაცვითი ინსპექციის ჩართულობა.წყარო