გადაცემას "დილა ფორმულაზე" სტუმრობდა ირაკლი იზორია, ფონდის "პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის" დირექტორი. მან ისაუბრა ტრანსპორტის მიერ ჰაერის დაბინძურების საკითხზე, რაც მნიშვნელოვნადაა დაკავშირებული გაუმართავი ტრანსპორტის პრობლემასთან. ტრანსპორტის გამონაბოლქის შემცირების ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების სწორად წარმართვაა. იმის გამო, რომ გამონაბოლქვის მიმართულებით სტანდარტები ამ ეტაპზე დაბალ დონეზეა და აღინიშნება აღსრულებიც პრობლემაც, მოტორიზაციის მაჩვენებლის ზრდის პირობებში უარესდება ეკოლოგიური მდგომარეობაც. აუცილებელია ამ მიმართულებით კანონმდებლობის, აღსრულების დახვეწა და ცნობიერების ამაღლება.



წყარო