პირველზე. მან ისაუბრა საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რაც საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ისაუბრა სტატისტიკასთან დაკავშირებულ ხარვეზებზე, მათი აღმოფხვრის გზებზე და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა  ავტომობილების გაუმართაობით გამოწვეული საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების მონაცემების არარსებობაზე ქვეყანაში.